top of page

Όροι και προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου

Εισαγωγικό Σημείωμα

Καλώς ήρθατε στον Ιστότοπο της Equality!

Μέσω αυτής του ιστότοπου (εφεξής «ο Ιστότοπος») θα μπορείτε να μάθετε πληροφορίες σχετικά με την Equality, την αποστολή μας, τις δραστηριότητές μας και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνουμε ή/και υποστηρίζουμε. Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, και να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε.

Η περιήγησή σας στον Ιστότοπό μας και η χρήση των λειτουργιών του υπόκειται στους Όρους Χρήσης (εφεξής οι «Όροι») που περιλαμβάνονται εδώ, τους οποίους σας προσκαλούμε να διαβάσετε με προσοχή, καθώς  αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς (εφεξής ο «Επισκέπτης») και της e-quality.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@equality.org.gr

 

Άλλα χρήσιμα links:

Εκτός από αυτούς τους Όρους, η χρήση του Ιστότοπου υπόκειται επίσης στους όρους που περιέχονται στην Δήλωση Ιδιωτικότητας και την Ενημέρωση για τα cookies. Μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ.

Όροι Χρήσης

A.Ιδιοκτησία και Διαχείριση του Ιστότοπου, Εφαρμογή των Όρων, Ενημερώσεις και Τροποποιήσεις

 1. Ο παρών Δικτυακός Τόπος ανήκει στην και διαχειρίζεται από EQUALITY Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΦΜ 996787689, Γ.Ε.ΜΗ 2197940), που εδρεύει στην Αθήνα, Ιπποκράτους 2, 10679  (εφεξής: Ιδιοκτήτης) και δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες που σχετίζονται με τους στόχους και της δράσης της Equality.

 2. Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες Όρους. H παραμονή του επισκέπτη καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή λειτουργικότητας/υπηρεσίας παρέχεται συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Εάν ανά πάσα στιγμή οι Όροι δεν είναι πλέον αποδεκτοί από εσάς, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως την πρόσβαση, την περιήγηση ή τη με άλλο τρόπο χρήση του Ιστότοπου. 

 3. Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει, να τροποποιήσει ή/ και να αλλάξει το σύνολο ή μέρος αυτών των Όρων ανά πάσα στιγμή, με άμεση ισχύ. Θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως και επαρκώς για τυχόν αλλαγές ή/και τροποποιήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνεχής περιήγησή σας στον Ιστότοπο υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών ή τροποποιήσεων.

 4. Ο Ιστότοπος και το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού  απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Οι διαχειριστές δε φέρουν ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών του παρόντος Ιστότοπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς.

 5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του Ιστότοπου, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να περιορίσει προσωρινά ή επ΄αόριστων την πρόσβαση. Επιπλέον, σε περιπτώσεις παράνομης ή αντίθετης στου παρόντες Όρους χρήσης του Ιστότοπου που ζημιώνουν τον Ιδιοκτήτη οι επισκέπτες ευθύνονται για κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

B. Σκοπός του Ιστότοπου, Περιεχόμενο και Χρήση

 1. Ο Ιστότοπος δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες, ενημερώσεις, και υπηρεσίες που σχετίζονται με τους σκοπούς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει/υποστηρίζει η Equality, και για να διευκολύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και να επικοινωνούν με την Equality.
   

 2. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
   

 3. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (διανοητική ιδιοκτησίας και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη ή/και των συνεργατών του και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις.
   

 4. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, ή τροποποίησης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή αναδιανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε επισκέπτη, απαιτείται η αναφορά στον Ιστότοπο.
   

 5. Ο Ιδιοκτήτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την προαίρεσή του να αλλάξει όλο ή μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να διακόψει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και να παρακωλύσει μέρος ή το σύνολο των λειτουργιών του/υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών.
   

 6. Ο Ιδιοκτήτης καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας. Εντούτοις, ο Ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται και δε θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία. Η επίσκεψη και περιήγηση στον Ιστότοπο, καθώς και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του γίνεται με δική σας ευθύνη.
   

 7. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος Ιστότοπου. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του (α). για να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, (β). για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που i) προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό περιεχόμενο), iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, (γ). για να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του ιδιοκτήτη ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο του ιδιοκτήτη ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους, (δ). Για να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη, (ε). για να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν κακόβουλο περιεχόμενο ή/και λογισμικό που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, (στ). για να θέσουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

Γ.  Ανακατεύθυνση και Υπερσύνδεσμοι

 1. Ο Ιστότοπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσεων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, ή/και δικτυακούς τόπους. Εάν ανακατευθυνθείτε σε άλλον ιστότοπο, δεν υπόκειστε πλέον στους παρόντες Όρους, στη Δήλωση Ιδιωτικότητας και την Ενημέρωση για τα Cookies, αλλά σε αυτούς του ιστότοπου στον οποίο κατευθύνεστε.
   

 2. Στην περίπτωση ανακατεύθυνσης ο Ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχομένου και των υπηρεσιών, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου, της Δήλωσης Ιδιωτικότητας ή των πρακτικών του άλλου ιστότοπου κ.λπ. Οι πάροχοι των ιστότοπων στους οποίους  ανακατευθυνθήκατε έχουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους.

Δ. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, και δημιουργία Κωδικών Πρόσβασης

 1. Κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο και τη χρήση των υπηρεσιών/λειτουργιών του συλλέγονται μια σειρά από προσωπικά δεδομένα, είτε αυτοματοποιημένα (cookies), είτε όταν οι επισκέπτες τα παρέχουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αίτησης συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μέσω του Ιστότοπου διέπεται από τους όρους της Δήλωσης Ιδιωτικότητας (υπερσύνδεσμος) και της Ενημέρωσης για τα Cookies (υπερσύνδεσμος).  Σας ενθαρρύνουμε να τα διαβάσετε προσεκτικά.
   

 2. Οι επισκέπτες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία που καταχωρούν στις φόρμες επικοινωνίας και στις αιτήσεις συμμετοχής είναι αληθινά και ακριβή και έχουν το δικαίωμα να τα μοιραστούν με τον Ιδιοκτήτη.

Ε. Διαφορές, Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 1. Οι παρόντες Όροι και τυχόν τροποποιήσεις τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που μπορεί να προκύψει από τους παρόντες Όρους, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
   

 2. Προσκαλούμε οποιονδήποτε αντιτίθεται ή αισθάνεται ότι επηρεάζεται αρνητικά από αυτούς τους Όρους ή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή/και υλικό που φιλοξενείται στον Ιστότοπό μας να επικοινωνήσει μαζί μας στο info@equality.org.gr Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να επιλύσουμε φιλικά οποιοδήποτε ζήτημα.
   

 3. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με τον παρόντα Ιστότοπο, μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας (i) μέσω email στο info@equality.org.gr (ii) τηλεφωνικώς στο 2102209167 (ΔΕΥ-ΠΑΡ: 10:00 – 15:00) ή (iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Ιπποκράτους 2, 10679 

bottom of page